REGULAMIN  MIĘDZYKLUBOWYCH ZAWODÓW STRZELECKICH

 O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA ZAMOŚCIA

  1. Organizator:

Urząd Miasta w Zamościu

Klub Strzelectwa Sportowego „VIS” w Zamościu

  1. Cel zawodów:

–  Integracja sympatyków sportu strzeleckiego okolic Zamościa

–  Popularyzacja strzelectwa sportowego

–  Umożliwienie sportowej rywalizacji

– Obecny obserwator (do zaliczenia startów na licencję 2019 r.)

  1. Termin i miejsce zawodów:

15 września 2019 r. godz. 9.00 (niedziela)

Zamość Strzelnica Rotunda,

  1. Uczestnictwo w zawodach:

– członkowie klubów posiadający licencje strzeleckie lub patent strzelecki,

– warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie startowego w wys. 30 zł za każdą konkurencję,

– dopuszcza się osoby funkcyjne do startu w zawodach.

Opłata startowa przeznaczona jest na koszty organizacji zawodów.

  1. Konkurencje:

– Psp20 i Pcz20 – (5 strzałów próbnych w czasie 5 min + 4 serie 5 strzałowe każda seria w czasie 5 minut) .

6.Broń i amunicja własne.Zabrania się używania amunicji typu Magnum. Konkurencje, w tym broń i wyposażenie zawodników (wymiary broni, opór języka spustowego, ubiór  itd.), zgodne z przepisami PZSS oraz niniejszym regulaminem .

  1. Nagrody i wyróżnienia.

Klasyfikacja łączna w konkurencjach Pcz + Psp:

– za zdobycie miejsc 1 – 3 puchary i dyplomy, nagrody,

– za zdobycie miejsc 4 – 6 dyplomy, upominki.

W przypadku równych wyników o kolejności decyduje wynik Pcz.

  1. Sprawy organizacyjne.

Wpłaty startowego bezpośrednio przed rozpoczęciem w Biurze Zawodów.

Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu i zmian.

UWAGA! 

Ostatnia zmiana rozpocznie się o godz. 13.00 .    

Organizatorzy