REGULAMIN PAŹDZIERNKOWYCH ZAWODÓW STRZELECKICH

  1. Organizator:

Klub Strzelectwa Sportowego „VIS” w Zamościu

  1. Cel zawodów:

– Popularyzacja strzelectwa sportowego

– Umożliwienie sportowej rywalizacji

– Zdobycie odznak strzeleckich

– Obecny obserwator (do zaliczenia startów na licencję 2019 r.

  1. Termin i miejsce zawodów:

14 października 2018 r. godz. 9.00 (niedziela)

Zamość Strzelnica Rotunda – Psp20 i Pcz20,

Zamość Strzelnica Mokre ”HUBALE” – Kcz-20 L, Kdw-20 L , strzelba 10.

  1. Uczestnictwo w zawodach:

– członkowie klubów posiadający licencje strzeleckie lub patent strzelecki.

– warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie startowego w wys. 30 zł za każdą konkurencję

– dopuszcza się osoby funkcyjne do startu w zawodach.

Opłata startowa przeznaczona jest na rozwój działalności Klubu oraz koszty organizacji zawodów.

  1. Konkurencje:

– Psp i Pcz- 20 – (5 próbnych w czasie 5 min + 4 serie 5 strzałowe każda seria w czasie 5 minut) .

– Kcz i Kdw – 20L – (strzały próbne czasie 5 min + 2 serie 10 strzałowe każda seria w czasie 10 minut)

– strzelba – 10 sztrzałów.

6.Broń i amunicja własne. Zabrania się używania amunicji typu Magnum. Konkurencje, w tym broń i wyposażenie zawodników (wymiary broni, opór języka spust, obuwie itd.), zgodne z przepisami PZSS oraz niniejszym regulaminem.Konkurencje Kcz-20L i Kdw-20L odległość100 m. – broń z przyrządami mechanicznymi, zakaz używania podparcia broni,Konkurencja Kcz-20L kaliber do 8mm, konkurencja Kdw-20L boczny zapłon

  1. Nagrody i wyróżnienia.
  • klasyfikacja łączna w konkurencjach – Pcz+Psp;

-za zdobycie miejsc 1 – 3 puchary i dyplomy,

-za zdobycie miejsc 4 – 6 dyplomy,

  • klasyfikacja łączna w konkurencjach – Kcz+Kdw;

– za zdobycie miejsc 1 – 3 – puchary, dyplomy,

– za zdobycie miejsc 4 – 6 dyplomy,

  • Strzelba – za zdobycie miejsc 1 – 6 – dyplomy,

W przypadku równych wyników o kolejności miejsc w konkurencjach pistoletowych decyduje Pcz a  w konkurencjach karabinowych Kcz.

 

  1. Sprawy organizacyjne.

Zapisy na listy startowe w poszczególnych zmianach bezpośrednio przed rozpoczęciem zawodów. Wpłaty startowego przed zawodami do Skarbników Zawodów.

Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu i zmian.

UWAGA! 

Ostatnia zmiana rozpocznie się o godz. 13.00.     

Organizatorzy.

Pozycja GPS Strzelnicy Mokre „HUBALE” podana jest na zdjęciu poniżej.

Strzelnica zlokalizowania jest w miejscowości Mokre pod Zamościem.