REGULAMIN ZAWODÓW STRZELECKICH

Puchar Niepodległości,

Zamość, 12.11.2023 r.

1. Organizator:

Klub Strzelectwa Sportowego „VIS” w Zamościu

2. Cel zawodów:

uczczenie Święta Niepodległości

– popularyzacja strzelectwa sportowego

– obecny obserwator (do zaliczenia startów na licencję 2024 r.)

3. Termin i miejsce zawodów:

12 listopada 2023 r. godz. 9.00

Zamość Strzelnica Rotunda

 4. Uczestnictwo w zawodach:

– członkowie klubów posiadający licencje strzeleckie lub patent strzelecki.

– warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie startowego w wys. 40 zł za każdą konkurencję

Opłata startowa przeznaczona jest na rozwój działalności Klubu oraz koszty organizacji zawodów.

5. Konkurencje:

– Psp-20 i Pcz-20 strzałów (5 próbnych strzałów w czasie 5 min + 4 serie 5 strzałowe, każda seria w czasie 5 minut).

6. Broń i amunicja własne.Zabrania się używania amunicji typu Magnum. Konkurencje, w tym broń i wyposażenie zawodników (wymiary broni, opór języka spust., obuwie itd.), zgodne z przepisami PZSS oraz niniejszym regulaminem.

7. Nagrody i wyróżnienia.

Puchar Niepodległości – Pcz-20+Psp-20 dyplom, nagroda.

Klasyfikacja Pcz-20 i Psp-20

– za zdobycie miejsc w poszczególnych konkurencjach 1 – 3 – puchary, dyplomy, nagrody,

– za zdobycie miejsc 4 – 6 dyplomy, upominki,

– warunkiem odbioru pucharów, nagród i upominków jest uczestnictwo w ceremonii zakończenia zawodów

8. Sprawy organizacyjne.

Zapisy na listy startowe w poszczególnych zmianach bezpośrednio przed rozpoczęciem zawodów. Wpłaty startowego przed zawodami.

Osoby funkcyjne są dopuszczone do udziału w zawodach.

 

Informujemy, że Klub posiada terminal płatniczy opłaty startowe i inne opłaty (składki), można dokonać na każdych zawodach.

Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu i zmian.

 

UWAGA!

Ostatnia zmiana rozpocznie się o godz. 13.00.

                                                                                                    Organizatorzy