Regulamin Zawodów

Turniej Wszechstronnego Strzelca – III Memoriał PPŁK Andrzeja Głaza – Karabin , Pistolet,  2018r.

 zawody z Obserwatorem LZSS,

zawody ujęte w kalendarzu imprez LZSS na 2018r.

 

 1. Cel zawodów: popularyzacja strzelectwa sportowego, wyłonienie najlepszych wszechstronnych strzelców oraz uczczenie pamięci ppłk Andrzeja Głaza.

 

 1. Termin i miejsce zawodów: zawody odbędą się: 10 czerwiec  2018r.  w godzinach od 900 do 1400 na strzelnicy sportowej przy Rotundzie w Zamościu.

 

Uwaga: przydzielenie zawodnikom stanowisk w poszczególnych zmianach nastąpi po opłaceniu startowego w biurze zawodów na strzelnicy, od 845 do 1400

konkurencje Psp10, Pcz10, Kdw10l, Kcz10l.

 

 1. Organizator: organizatorem zawodów jest KSS „VIS”.

 

 1. Konkurencje: zawody zostaną przeprowadzone w konkurencjach Psp10, Pcz10, Kdw10l Kcz10l, (Kcz10l do tarczy Ts -2 z odległości 50 m.)

W konkurencjach pistoletowych 5 strzałów próbnych w czasie 5 min. 10 strzałów ocenianych w czasie 10 min,

w konkurencjach karabinowych nieograniczona ilość strzałów próbnych w czasie 5 min., 10 strzałów ocenianych w czasie 10 min.),

ostatnia zmiana rozpocznie się o godz.1400.

  

 1. Uczestnictwo: w zawodach uczestniczyć mogą zawodniczki i zawodnicy posiadający licencje strzeleckie lub patenty. Dopuszcza się osoby funkcyjne do startu w zawodach.

 

 1. Zgłoszenia: imienne na strzelnicy w dniu zawodów

 

 1. Broń i amunicja: broń i amunicja własna zawodników oraz broń klubowa (Kcz kaliber do 8 mm – mechaniczne przyrządy celownicze).

 

 1. Klasyfikacja: Łączna Psp +Pcz+Kdw+Kcz.

 

 1. Koszty: koszty organizacyjne pokrywa organizator zawodów z opłat startowego.

Startowe opłacają zawodnicy przed rozpoczęciem w biurze zawodów. Wysokość opłaty startowej: wynosi 30 zł za konkurencję lub100zł za wszystkie konkurencje (Psp +Pcz+Kdw+Kcz).

 

 1. Wyróżnienia: klasyfikacja łączna (Psp+Pcz+Kdw+Kcz),

miejsca 1 – 3 puchary dyplomy + nagrody,

miejsca 4 – 8 dyplomy + upominki.

Warunkiem odbioru nagród i upominków jest obecność zawodnika przy dekoracji po zakończeniu zawodów.

 

 1. Inne:
 • Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie niniejszym regulaminem.
 • W przypadku równych wyników o kolejności decyduje wynik Pcz, Kcz , Psp, Kdw.
 • Ostateczne decyzje w kwestiach nieujętych w niniejszym Regulaminie podejmuje organizator zawodów.

 

Organizatorzy