1. Organizator:

Klub Strzelectwa Sportowego „VIS” w Zamościu

 

  1. Cel zawodów:

Uczczenie Święta Niepodległości,

– Popularyzacja strzelectwa sportowego,

– Umożliwienie sportowej rywalizacji,

– Obecny obserwator (do zaliczenia startów na licencję 2021 r.).

 

  1. Termin i miejsce zawodów

11 listopada 2020 r. godz. 9.00 (środa)

Zamość Strzelnica ”Hubale”

Konkurencje – Kcz-20L, Kdw-20L, karabin mini-snajper – 22lr, strzelba Trap-10.

 

  1. Uczestnictwo w zawodach

– członkowie klubów posiadający licencje strzeleckie lub patent strzelecki.

– warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie startowego w wys. 30 zł za każdą konkurencję

– dopuszcza się osoby funkcyjne do startu w zawodach.

Opłata startowa przeznaczona jest na rozwój działalności Klubu oraz koszty organizacji zawodów.

 

  1. Konkurencje

– konkurencje Kcz-20L i Kdw-20L – strzały próbne czasie 5 min + 2 serie 10 strzałowe w czasie 20 minut,

– Kdw-20L broń bocznego zapłonu, odległość 50 m., strzelanie do tarcz Ts-1; broń z przyrządami mechanicznymi, zakaz używania podparcia broni,- konkurencja Kcz-20L broń centralnego zapłonu, kaliber do 8 mm odległość 100 m., strzelanie do tarcz Ts-2; broń z przyrządami mechanicznymi, zakaz używania podparcia broni,- karabin mini-snajper – 22LR, karabin bocznego zapłonu 22LR z optyką, odległość 50 m, istnieje możliwość podparcia broni w jednym miejscu (między kabłąkiem a końcem lufy); 5 strzałów próbnych w czasie 5 min; 25 strzałów ocenianych w czasie 20min, po jednym strzale do każdej tarczy,

– karabin mini-snajper – 22LR, karabin bocznego zapłonu 22LR z optyką, odległość 100 m, istnieje możliwość podparcia broni w jednym miejscu (między kabłąkiem a końcem lufy); 5 strzałów próbnych w czasie 5 min; 25 strzałów ocenianych w czasie 20min, po jednym strzale do każdej tarczy,

– strzelba Trap-10 – dwa rzutki próbne i 10 ocenianych.

 

 6. Sprawy organizacyjne

Ze względu na stan epidemiologiczny uprasza się o zachowanie dystansu społecznego i stosowania środków ochronnych. Na jednej zmianie będzie udostępnione 12 stanowisk strzeleckich. Pomiędzy zmianami stanowiska strzeleckie i broń klubowa będzie podlegała dezynfekcji.

Na stanowiskach strzeleckich i strefie wydzielonej będą mogli przebywać tylko zawodnicy, sędziowie i obsługa zawodów.

UWAGA:

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania zawodów w przypadku wprowadzenia przez władze obostrzeń uniemożliwiających organizację zawodów sportowych.

 

 7. Nagrody i wyróżnienia

Klasyfikacja łączna w konkurencjach – (Kcz-20L, Kdw-20L, karabin mini–snajper 22 lr 50m i 100m):

– za zdobycie miejsc 1 – 3 – puchary, dyplomy,

– za zdobycie miejsc 4 – 6 – dyplomy,

– konkurencja strzelba Trap-10 za zdobycie miejsc 1-3 dyplomy.

 

  1. Sprawy organizacyjne

Zapisy na listy startowe w poszczególnych zmianach i wpłata startowego bezpośrednio przed rozpoczęciem zawodów.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do interpretacji regulaminu i zmian.

UWAGA!

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odwołania zawodów w przypadku wprowadzenia przez władze obostrzeń uniemożliwiających organizację zawodów sportowych.

Ostatnia zmiana rozpocznie się o godz. 13.00.     

Organizatorzy.