REGULAMIN ZAWODÓW STRZELECKICH z Okazji Święta Wojska Polskiego

Zamość – Rotunda, 12.08.2023 r.

  1. Organizator:

Klub Strzelectwa Sportowego „VIS” w Zamościu

  1. Cel zawodów:

– Uczczenie Święta Wojska Polskiego

– Popularyzacja strzelectwa sportowego

– Umożliwienie sportowej rywalizacji

– Obecny obserwator (do zaliczenia startów na licencję 2024 r.)

  1. Termin i miejsce zawodów:

12 sierpnia 2023 r. godz. 9.00 (sobota)

Zamość Strzelnica Rotunda – Psp20 i Pcz20

  1. Uczestnictwo w zawodach:

– członkowie klubów posiadający licencje strzeleckie lub patent strzelecki.

– warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie startowego w wys. 40 zł za każdą konkurencję

Opłata startowa przeznaczona jest na rozwój działalności Klubu oraz koszty organizacji zawodów.

  1. Konkurencje:

– Psp-20 i Pcz-20 strzałów (5 próbnych w czasie 5 min + 4 serie 5 strzałowe każda seria w czasie 5 minut)

6. Broń i amunicja własne. Zabrania się używania amunicji typu Magnum. Konkurencje, w tym broń i wyposażenie zawodników (wymiary broni, opór języka spust., obuwie itd.), zgodne z przepisami PZSS oraz niniejszym regulaminem.

  1. Nagrody i wyróżnienia.

Klasyfikacja łączna (Pcz-20 + Psp-20)

– za zdobycie miejsc 1 – 3 – puchary, dyplomy,

– za zdobycie miejsc 4 – 6 dyplomy

– warunkiem odbioru pucharów i dyplomów jest uczestnictwo w ceremonii zakończenia zawodów

  1. Sprawy organizacyjne.

Zapisy na listy startowe w poszczególnych zmianach i wpłata startowego bezpośrednio przed rozpoczęciem zawodów.   Informujemy że Klub posiada terminal płatniczy opłaty startowe i inne opłaty (składki), można dokonać na każdych zawodach   .

Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu i zmian.

UWAGA!

Ostatnia zmiana rozpocznie się o godz. 13.00 .    

Organizatorzy.