REGULAMIN ZAWODÓW STRZELECKICH

OTWARCIE SEZONU – KARABINY K.S.S. „VIS”

Zamość – Hubale, 22.05.2022 r

  1. Organizator:

Klub Strzelectwa Sportowego „VIS” w Zamościu

 

  1. Cel zawodów:

– Popularyzacja strzelectwa sportowego

– Umożliwienie sportowej rywalizacji

– Obecny obserwator (do zaliczenia startów na licencję 2023 r.)

 

  1. Termin i miejsce zawodów:

22 maja 2022 r. godz. 9.00 (niedziela)

Zamość  Strzelnica ”Hubale” – Kcz-20 Std, Kcz-20  open, karabin mini-snajper 50, karabin mini-snajper 100, 2 x strzelba – rzutki uciekające, rzutki pływające

 

  1. Uczestnictwo w zawodach:

– członkowie klubów posiadający licencje strzeleckie lub patent strzelecki.

– warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie startowego w wys. 40 zł za każdą konkurencję z bronią własną .

– opłata startowa Kcz-20 std – 150zł – z broni klubowej,

– opłata startowa rzutki uciekające – 90zł – z broni klubowej,

– opłata startowa rzutki pływające – 90zł – z broni klubowej.

 

– dopuszcza się osoby funkcyjne do startu w zawodach.

Opłata startowa przeznaczona jest na rozwój działalności Klubu oraz koszty organizacji zawodów.

 

  1. Konkurencje:

Kcz STD – 20l, kaliber do 8mm odległość100 m. broń z przyrządami mechanicznymi, do tarcz Ts-2, ( strzały próbne czasie 5 min + 2 serie 10 strzałowe  w czasie 20 minut)

Kcz OPEN – 20l, kaliber do 8mm, odległość 100 m – broń z optyką, do tarcz Ts-2., możliwość  podparcia broni w jednym miejscu (między kabłąkiem a końcem lufy). ( strzały próbne czasie 5 min + 2 serie 10 strzałowe  w czasie 20 minut)

Mini Snajper 50m , karabin bocznego zapłonu 22LR z optyką,  istnieje możliwość  podparcia broni w jednym miejscu (między kabłąkiem a końcem lufy).( 5 strzałów próbnych w czasie 5 min oraz 25 strzałów ocenianych w czasie 20min, po jednym strzale do tarcz).

 

Mini Snajper 100 m, karabin bocznego zapłonu 22LR z optyką, istnieje możliwość podparcia broni w jednym miejscu (między kabłąkiem a końcem lufy).( 5 strzałów próbnych w czasie 5 min oraz 25 strzałów ocenianych w czasie 20min.

Zabrania się używania hamulców wylotowych i używania amunicji Magnum.

 

strzelba rzutki uciekające -10  (3 rzutki próbne i 10 ocenianych) .

strzelba rzutki pływające -10  (3 rzutki próbne i 10 ocenianych) .

 

  1. Nagrody i wyróżnienia.

Klasyfikacja łączna w konkurencjach:

  • Kcz Std + Kcz open,
  • Mini Snajper 50 + Mini Snajper 100,
  • Rzutki uciekające + Rzutki pływające

 

– za zdobycie miejsc 1 – 3 – puchary, dyplomy

– za zdobycie miejsc 4 – 6 – dyplomy .

 

  1. Sprawy organizacyjne.

Zapisy na listy startowe w poszczególnych zmianach i wpłata startowego bezpośrednio przed rozpoczęciem zawodów.

Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu i zmian.

 

UWAGA!

Ostatnia zmiana rozpocznie się o godz. 13.00.     

Organizatorzy.