Andrzej Głaz     

W dniu 9 czerwca 2015 r. odszedł ppłk Andrzej Głaz założyciel i Prezes naszego Klubu.

Andrzej Głaz ze strzelectwem sportowym związany był od 1979 roku.

W latach 1979-1990 był pracownikiem etatowym LOK w Zamościu odpowiedzialnym za sporty obronne i strzelectwo sportowe. W tym czasie rozpropagował strzelectwo sportowe w zakładach  pracy w Zamościu tworząc międzyzakładową ligę strzelecką z broni pneumatycznej.

W latach 1991-1996 roku był Prezesem Klubu Strzeleckiego LOK i organizatorem wielu zawodów strzeleckich na terenie województwa zamojskiego.

Na początku 1997 roku zgłosił pomysł utworzenia klubu strzeleckiego zarejestrowanego bezpośrednio w strukturach PZSS, a po jego założeniu został jego pierwszym i jedynym wielokrotnie wybieranym jednogłośnie prezesem.

W latach dziewięćdziesiątych ub. wieku był jednym z inicjatorów wznowienia działalności Lubelskiego OZSS, a po jego reaktywacji był wieloletnim członkiem Zarządu LZSS.

W okresie 2004-2005 był Prezesem LZSS.

Sędzia klasy państwowej, wieloletni przewodniczący Kolegium Sędziów LZSS, członek i sekretarz patentowej komisji egzaminacyjnej. Instruktor i trener strzelectwa sportowego.             

Odszedł człowiek, który żył od lat strzelectwem sportowym sam również aktywnie uczestnicząc w rywalizacji sportowej, człowiek który był pomocny dla innych miłośników strzelectwa.

Odszedł od nas nagle zostawiając wiele rozpoczętych nowych pomysłów służących rozwojowi strzelectwa w Zamościu i okolicach.

Św. Pamięci Andrzej Głaz został pochowany na cmentarzu przy ulicy Gen. Bołtucia w Zamościu.