Pistolet VIS – Twórcy

Pistolet VIS – Twórcy

Twórcy Pistolet wz. 35 Vis, skonstruowany przez Piotra Wilniewczyca i Jana Skrzypińskiego,  był bronią osobistą oficerów i podoficerów Wojska Polskiego w latach 1936 – 1939.   Część z wyprodukowanych w Polsce 49400 egzemplarzy tej broni stanowiła w czasie...