Klub „VIS” – Statut Klubu

STATUT KLUBU STRZELECTWA SPORTOWEGO „VIS” w Zamościu ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. § 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: KLUB STRZELECTWA SPORTOWEGO „VIS” w Zamościu, zwane dalej Klubem. § 2. Klub jest stowarzyszeniem sportowym działającym w oparciu o ustawę z dnia 25...